Data Privacy

Maklumat yang di paparkan merupakan bahagian terpenting yang wajib anda faham terlebih sebagai Pembeli di BucketPay. Setiap kali ada perubahan, halaman ini akan sentiasa di update

Home

Apa Yang Pembeli Wajib Tahu

Data Privacy Anda Di Rahsiakan

Data Sebagai Pembeli.

Proses pembelian anda adalah secara online dan penghantaran maklumat anda ke pihak pemilik produk adalah secara automatik ( email / sms ) TANPA melibatkan proses manual dan TANPA penglibatan pihak ketiga.

Data Sebagai Pemilik Produk.

Maklumat anda sebagai Pemilik Produk ( email / No HP ) hanya akan tertera di invois pembayaran yang telah berjaya. Invois ini hanya di hantar kepada pihak pembeli sama ada muat turun di dashboard akaun pembeli atau pun yang di terima melalui email.

Sistem Bucketpay juga di lengkapkan dengan SSL bagi meningkatkan sekuriti keselamatan dari pihak ketiga.

Amaran :

Pihak Pembeli / Pemilik Produk di LARANG KERAS untuk memberi akses ( username / password ) akaun BucketPay anda pada pihak ketiga.  Ia adalah tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa data anda tidak di manipulasi oleh pihak ke tiga untuk tujuan yang salah

Bucket Network Strategy
002881040-H